apmūsyti

apmūsýti žr. 1 apmūsoti: 1. Pžrl, Skr, Srv Atnešė giros, ugi žiūriu – apmūsìjus, turbūt pernai daryta Alk. Rūgštis apmūsijus neskani Krkn. Jau rūgpienis persenęs, net apmūsìjęs Gs. Pas ją pienas niekuomet neapmūsỹja Vl. Lentyno[je] sūris apmūsìjo Krž. Agrazdai mūso aptraukti – apmūsiję Ds. 2. Ktk Sienos drėgnos ir apmūsìję Dgl. 3. Šl, An Veidrodis, stiklas, žiedas apmūsijęs, reikia nušveisti Slm. Nespėji šveist varinių šaukštelių – vis apmūsija ir apmūsìja Vj. Mano diržo sagtis apmūsijo, reikia nušveist Ut. 4. Kvr Langai par ją baisiausia apmūsiję Sdk. 5. intr. Gmž apaugti samanomis. 6. intr. prk. apsiblausti, apsiniaukti: Pažemė jau pamėlynavo, ir dangaus kraštas smagiai apmūsijo Skp. 7. intr. Mlt prk. būti išvargusiam, neskaisčios spalvos (apie veidą): Veidas apmūsijęs, gyvaplaukiais apaugęs Ds. Ir burna jo apmūsìjus Dkšt. Apmūsìjo visai vaikas Upt. Jis toks apmūsìjęs Ėr. Ko tavo veidas apmūsìjęs, gal sergi? Ps. \ mūsyti; apmūsyti; primūsyti; sumūsyti; užmūsyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apmusyti — 1 apmusyti intr. Sb, Slk būti musių apterštam, nutupėtam: Už apmusijusių langų pasirodė šeimininko veidas J.Balč. Visas langas apmusijęs, nė nebesmato Ob. Kas tokį apmusìjusį sūrį gali valgyti Btg. musyti; apmusyti; įmusyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apglimti — apglìmti, apglim̃ti, apgliẽma, àpglimė 1. tr., intr. apsitraukti nešvarumais, gleivėmis; apmūsyti: Sūriai, varškės apglìmusios J. Neimk rankom stiklo, baisiai apgliẽma Lkm. Kaip navatnai apìglimė stiklą Lkm. 2. intr. sutenėti, sutirštėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkauroti — 1. intr. apipelyti, apmūsyti: Pienas apkaurojęs Sv. 2. tr. sutepti, priskretinti: Apkaurojo katilo kraštus Ml. | refl.: Visas trąšom apsikaurojo J. kauroti; apkauroti; prikauroti; sukauroti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apnokti — 1 apnokti intr. 1. K, J truputį subręsti: Palinkę bąlantys rugiai svėrė žemyn apnokusias varpas rš. 2. apsitraukti, apmusyti, aptukti kuo: Altoriai nuo senumo apnokę, t. y. aptukę J. Apnokęs stiklas KI247. Kur gera šeimininkė, ten langai neapnokę …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mūsyti — mūsyti, ìja ( ỹja), ìjo 1. žr. 1 mūsoti: Jau tavo kopūstai kubile mūsìja J. Sūrį nepadžiovei, ir pradėjo mūsyti Vl. 2. intr. nustoti blizgesio, patamsėti: Variniai tuoj daiktai mūsìja Ds. Tik nušveičiau šaukštelius, ir vėl mūsìja Sdk. Tavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primūsyti — intr. priskresti, pripelėti: Visi puodai primūsìję, priaugę – baisu pažiūrėti Grš. mūsyti; apmūsyti; primūsyti; sumūsyti; užmūsyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumūsyti — intr. supelėti: Drėgnoj vietoj duona greit sumūsija Rs. mūsyti; apmūsyti; primūsyti; sumūsyti; užmūsyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmūsyti — intr. apsitraukti mūsais, pelėsiais: Šilta – kopūstai per vieną dieną užmūsìjo Šk. mūsyti; apmūsyti; primūsyti; sumūsyti; užmūsyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmusyti — 1 įmusyti intr. būti smarkiai suterštam musių: Mūsų abrozdai reikia mazgot, aba per vasarą labai inmusìjo Dglš. musyti; apmusyti; įmusyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.